HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü olarak öncelikli görevimiz;

*Aday öğrencilerimizin tüm soru ve sorunlarına cevap bulmak,
*İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni yurt içi fuarlarda ve etkinlik faaliyetlerinde temsil etmek,
*İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin tanıtımı ile ilgili aday öğrencilere etkinlikler düzenlemek,
*Üniversite tercih dönemlerinde uzman rehber öğretmenlerimiz aracılığı ile ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermek,
*İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde etkinlikler düzenleyerek bu etkinliklere aday öğrencilerinin katılımını sağlamak,
*İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin tanıtımında kullanılan katalog, dergi, broşür ve tanıtım videoları gibi materyalleri fuarlar ve ortaöğretim kurumları için hazırlamak,
*Afiş, broşür, katalog vb. tanıtım materyalerinin dağıtımına kadar iletilen tüm işleri organize etmek,
*Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan bölge temsilcileri ile iletişim ağının kurulması bölgelerinde ki ihtiyaçların karşılanması,
*İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin hedef kitle grupları, sosyal paydaşları ve genel ifade ile tüm kamuoyu ile güçlü sağlam ve güvenilir bağlar kurup geliştirilmesini sağlamak,
*Ortaöğretim ve üniversite hazırlık kurumlarıyla iletişim, etkinlik yönetimi ve organizasyon, sponsorluk, reklam süreçlerinin yönetimini sağlamak,
*İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin okullar, eğitimciler, veliler, öğrencilerle olan ilişkilerini güçlendirmek, onlara sunduğu imkanları ve avantajları doğru şekilde anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenlemek,
* İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne gelen telefonların çözüm merkezimiz tarafından karşılanmasını sağlamaktır.