HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ
Üniversitemizin önlisans ve lisans bölümlerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonunda ilgili puan türünde yeterli puan alan öğrenciler, merkezi yerleştirme ile yerleştirilir. Güzel Sanatlar Fakültemizin Grafik Tasarımı bölümüne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimize YÖS ile öğrenci alınmaktadır.
Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler için sağlanan burs sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. ihtiyaçlar burs kapsamı dışındadır.
Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.
Gelişim Üniversitesi öğrencileri bölgemizde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Özel Yurt Merkezlerinden yararlanabilir. Gelişim Üniversitesi’nin anlaşmalı yurtları vardır. Kurum olarak yurt merkezlerini güvenilirlik vb. konularda denetleyerek öğrencilerimizi yönlendiriyoruz.
Üniversitemiz D-100 karayolu üzerindedir. Bu sebeple diğer semtlerden üniversitemize ulaşım metrobüs ile sağlanmaktadır. Metrobüs ile ulaşımlarda M.Kemal Paşa durağında inilmelidir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi, Gelişim Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşkesi, M.Kemal Paşa metrobüs durağı arasında 5 dakikada bir servis sağlanmaktadır.
Hayır, okulumuzu kazandığınız sene ve ÖSYM’nin duyurduğu kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırabilirsiniz, daha sonra bu hakkınızı kullanamazsınız.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanır. Testte 120 soru yer almaktadır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır
İ.Ö. yükseköğretimde akşam saatlerinde yapılan eğitimi ifade etmektedir. Eğitim ve ders programları bakımından birinci öğretimden farkı yoktur. Tek fark derslerin akşam 17.00 ile 22.00 saatleri arasında olmasıdır. Bu yüzden özellikle gündüz çalıştığı için eğitim alamayan öğrenciler için çok uygun programlardır. Eğitim kalitesi, öğretim elemanları birinci öğretim ile aynıdır ve diplomalarında İÖ diye belirtilmez.
Ders kaydı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yeni kayıt olan öğrencilerin 1. Yarıyıl ders kayıtları otomatik olarak yapılır.
Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayıp öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin okulla ilişiği kesilir.
Muafiyet sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Dekanlıklar ve müdürlükler tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden muaf tutulur.

Öğrencinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedeni varsa kaydı dondurulabilir. Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili idareye yapar. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi veya yurtdışında öğrenim göreceğine dair belgeleri ekler. Kayıt dondurduğu tarihe kadarki sürenin ücretini ve kalan öğretim yılı ücretinin %20’sini ödemek.